IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Kenka Menu

Rebanira Itame $5.50
Buta Kimchee $5.50
Horumon Itame $5.50
Yakiniku Japanese $6.00
Yasai Itame $5.00
Shoga Yaki $5.50
Aji Fry $4.50
Tori Kara $4.50
Cream Croquette $5.00
Kushi Katsu $4.50
Kaki Fry $5.50
Kaeru No Kara Age $8.00
Tonkatsu Pork Cutlet $5.50
Ebi Fry $5.50
Croquette $4.50
Ika Geso Kara Age $4.50
French Fries $3.00
Saba No Shioyaki $5.50
Hamachi No Kamayaki $7.00
Hamaguri No Shioyaki $5.00
Sanma No Shioyaki $5.50
Toro Toro Yaki $6.50
Ika Yaki BBQ Squid $5.50
Yakitori $4.00
Ika Geso Kushiyaki $5.00
Shake No Hara $6.50
Hokke No Shioyaki $7.00
Uzura No Kushiyaki $6.50
Shake No Shioyaki $5.50
Yaki Morokoshi $2.50
Ochazuke $4.00
Shake Chazuke $4.50
Ume Chazuke $4.50
Konbu Chazuke $4.50
Mentai Chazuke $5.00
Tori Zousui $5.00
Shake Zousui $5.00
Onigiri $3.00
Ume Onigiri $3.50
Konbu Onigiri $3.50
Shake Onigiri $3.50
Okaka Onigiri $3.50
Mentai Onigiri $4.00
Miso Yakionigiri $3.50
Yaki Onigiri $3.50
Motsu Nabe $15.00
Buta Nabe $15.00
Ishikari Nabe $15.00
Tori Nabe $15.00
Kaisen Nabe $18.00
Kimchee Nabe $15.00
Chanko Naba call for price
Yakiniku Don $6.50
Konoha Don $5.50
Tanin Don $5.50
Oyako Don $5.50
Katsu Don $5.50
Chuka Don $6.50
Yakimeshi $5.50
Curry Rice $5.50
Omurice $6.50
Tenshinhan $6.00
Gyu Don $5.50
Una Don $6.00
Kaibutsu Namagaki $7.00
Katsuo Tataki $5.50
Gyu Tataki $5.50
Negitoro $5.50
Ankimo $5.50
Maguro Yamakake $6.50
Maguro Tuna $5.50
Shime Saba $4.50
Salmon $5.50
Namagaki $6.00
Toro Sashimi $7.50
Sashimi Moriawase $8.50
Curry Udon, Soba Udon $5.00
Ramen $5.00
Niku Udon, Soba Udon $5.00
Yaki Soba $5.00
Yaki Udon $5.50
Kitsune Udon, Soba Udon $4.50
Su Udon, Soba Udon $3.50
Tanuki Udon, Soba Udon $4.50
Zaru Udon, Soba Cold Udon $4.50
Taiwan Ramen $6.00
Rebanira Teishoku $7.00
Yasai Itame Teishoku $6.50
Kaki Fry Teishoku $7.00
Tonkatsu Teishoku $7.00
Ebi Fry Teishoku $7.00
Gyouza Teishoku $6.00
Yakiniku Teishoku $7.50
Hamburg Teishoku $7.50
Buta Shouga Teishoku $7.00
Kara Age Teishoku $6.00
Ramen Teishoku $6.50
Sanma Teishoku $7.00
Shiojake Teishoku $7.00
Saba Teishoku $7.00
Okasama Lunch $6.00
Green Salad $3.00
Hiyashi Tomato call for price
Sliced Tomato $3.00
Onion Salad $3.00
Potato Salad $3.50
seaweed salad $3.00
Pirikara Maguro Salad $6.50
Edamame $1.00
Tako Wasabi $3.50
Kimchee $2.50
Asa Zuke $2.50
Shiokara $2.50
Shirasu Oroshi $3.50
Hiya Yakko $3.50
Ton Soku $4.00
Buta No Kakuni $4.50
Niku Jaga $4.00
Harumaki $4.50
Shumai $4.50
Gyoza $4.50
Charsu $5.00
Agedashi Tofu $3.50
Okonomiyaki $5.00
Moro Q $3.00
Arabiki Wiener $3.50
Mentai Kyuri $4.00
Chawanmushi $5.50
Natta $3.00
Ohitashi $2.50
Yaki Nasu $4.00
Hijiki $3.00
Oden $4.50
Satsuma Age $3.50
Yu Dofu $4.00
Yamaimo Senbongiri $4.50
Dengaku $4.50
Motsu Ni $4.50
Hotate Butter $4.50
Namako Su $4.50
Aspara Bacon $4.00
Takoyaki $5.00
Sparerib BBQ Ribs $5.00
Kinoko Butter $5.00
Hamburg Hamburg Steak $6.00
Ice Cream $2.50
Anmitsu Cubes $4.00
Mochi Ice Cream $3.50
Green Tea Float $3.50
Coke Float $2.50